Oryszowski Jan (ukr. О р и ш е в с ь к и й Я н (ur. Około 1535— zm. Około 1608) — hetman kozacki, w latach 1580— 1591 należał do starszyzny, jeden z organizatorów. Za starszego był podówczas Michał Wiśniowiecki, kasztelan bra cławski i starosta czerkaski, za porucznika Jan Oryszowski a za pisarza Janczy Bagier. 271: oryszowski Jan (ok. 1535-1605) rotmistrz królewski, porucznik Kozaków (rodzice: Jan Oryszowski i n. n.; s. 273: orzech Maurycy (1891-1943) działacz.
10 Cze 2010. Jan Oryszowski (Я н О р и ш о в с ь к и й-1580 i 1585; Samuel (Samijło) Zborowski (С а м і й л о З б о р о в с ь к и й-1581; Michał (Michajło) i Cyryl (Kirył). Nowy rejestr zorganizował szlachcic Jan Oryszowski rejestr został podwojony i na wyprawę wojenna przeciw Moskwie król otrzymał 600 Kozaków.
21 Kwi 2010. 20 sierpnia 1930 w Warszawie) – polski polityk, adwokat i publicysta. Kawaler. Jan Oryszowski Oryszowski Jan (ukr. О р и ш е в с ь к и й 10 Mar 2010. 29) Jan Oryszowski-i kolejny; 30) Daniel Apostoł-i jeszcze jeden; 31) Pochód azowski 1695-96-wyprawa Moskali z Kozakami na Azow. Jan Oryszowski, porucznik Kozaków zaporoskich. Aleksander Mirzejowski. Mikołaj Sadkowski. Stanisław Strożewski. Siemion Kopicki. Swietohor z Kijowa.
. Oryszowski Jan-rota Niedzwieckiego (kozacka) 1581 r. Orzechowski-regiment artylerii koronnej 1717 r. Orzel-rota Marka 1471 r.
Jan Oryszowski, hetman nizowych kozaków. Osobno litografowane głowy z tegoż obra u jako wskazówki, rysował Matejko na osobnym arkuszu w r. Oryszowski Jan (ok. 1535-1605) (Henryk Kotarski, s. 271-273). Orzech Maurycy (1891-1943) (Marian Fuks, s. 273-274). Orzech Wojciech (1889-1945) (Bolesław.
1436 kasztelan radomski; zarządca ziemski (to samo co Jan z Ossolina). " po 1934" działacz socjalistyczny i związkowy; Jan Franciszek Papuga 1915-1974. . Jan Oryszowski (Я н О р и ш о в с ь к и й-1580 i 1585; Samuel (Samijło) Zborowski (С а м і й л о З б о р о в с ь к и й-1581; Michał (Michajło) i Cyryl (Kirył) Różyńscy. 213; Oryszowski Jan, s. 244; Osetia Południowa-historia, s. 265; Osetia Północna-historia, s. 266– 267; Ostapenko Serhij, s. 322; Ostrogorski Mojsiej . Szymon Karol Ogiński· Jan Oleski (podkomorzy koronny) · Tymosz Orendarenko· Jan Oryszowski· Aleksander Ossoliński.

Jan Faustyn Łuba· Jan Moskała· Jan Oryszowski· Jan Pfister· Pawło Janienko-Chmielnicki· Mikołaj Jemiołowski· Walenty Jeziorkowski.

. Jakub (Jakiw) Szach (Я к і в Ш а х-1576— 1578; Łukasz (Łukian) Czerniński (Л у к ' я н Ч о р н и н с ь к и й-1578 i 1586· Jan Oryszowski (Я н О р и ш о в с ь к и й-1580 i 1585. . 29) Jan Oryszowski-powyżej kolejny; 30) Daniel Apostoł-powyżej innymi słowy jeden; 31) Pochód azowski 1695-96-wyprawa Moskali z Kozakami co do.

. 27) Iwan Petrażycki-Kulaha-i jeszcze jeden; 28) Kalenyk Andrijewicz-i kolejny; 29) Jan Oryszowski-i kolejny; 30) Daniel Apostoł-i jeszcze. . Jan Oryszowski (Я н О р и ш о в с ь к и й-1580 oraz 1585· Samuel (Samijło) Zborowski (С а м і й л о З б о р о в с ь к и й-1581· Michał (Michajło) oraz Cyryl (Kirył) Różyńscy. . Dmytrobarabasz wiĹ› niowiecki oryszowski eustachy Ą„ nakaźny czajkowski ostrzanin krempski. Jan Oryszowski (ĐŻĐ˝ Пр Đ¸Ń ĐľĐ˛Ń ŃŚĐşĐ¸Đą)-1580 i 1585.
. Jakub (Jakiw) Szach (Я к і в Ш а х-1576— 1578· Łukasz (Łukian) Czerniński (Л у к ' я н Ч о р н и н с ь к и й-1578 i 1586· Jan Oryszowski (Я н О р и ш о в с ь к и й-1580 i 1585. Jacob Ferdinand Voet· Jan Faustyn Łuba· Jan Moskała· Jan Oryszowski· Pawło Janienko-Chmielnicki· Mikołaj Jemiołowski· Walenty Jeziorkowski.

Jan Faustyn Łuba· Jan Moskała· Jan Oryszowski· Pawło Janienko-Chmielnicki· Mikołaj Jemiołowski· Walenty Jeziorkowski.
(6001) Jan Kościelecki (zm. 1600) (6002) Jan Kościelniak (6003) Jan Koźmian. Książę de Guise (6512) Jan Ornoch (6513) Jan Ors (6514) Jan Oryszowski.

[6001] Jan Kościelecki (zm. 1600) [6002] Jan Kościelniak [6003] Jan Koźmian. Książę de Guise [6512] Jan Ornoch [6513] Jan Ors [6514] Jan Oryszowski.

Lista hetmanów kozackich [pl] · Mike Bibby [pl] · Jan Peszek [pl]. Л у к ' я н Ч о р н и н с ь к и й-1578 i 1586· Jan Oryszowski (Я н О р и ш о в с ь к и й-1580 i 1585.
Oryszowski Jan, twórca rejestru koz. Za Stefana Batorego iii: 370. Orzechowski Stanisław (1513-1566), s. Stanisława pis. z. Przemys. i Jadwigi Baranieckiej.

. Siedzącego na koniu kozackiego hetmana Jana Oryszowskiego, kniazia Oboleńskiego oraz innych. Jan Matejko– najwybitniejszy polski malarz historyczny; Jan-18. 4. 1540 [agad]), Dzierżykraj, Dziewierzewski, Dziewoński, Dzułay. Okuński, Olkiewicz, Orchowski, Oryszowski, Osiński, Ostropolski, Ostroróg. Oryszowski, r. Orzech, e. 2, Orzech, Emilia. Orzech, Jan. 1, Orzechowska, Alicja. 2, Orzechowska, Grażyna. 2, Orzechowska, Hanna (1926-2005).

. w nim mężowie skłonni do zuchwalstwa. Jan Długosz, Insignia, 23. Mukański, Narolski, Oryszowski, Śmijkowski, Śmitrowski, Stepanowski, Stroszewski. . Olkiewicz, Orchowski, Orochowski, Oryszowski, Osiński, Ostropolski, Ostroróg, Ostrowski. Jan Dziećmiarowski został dopuszczony do Nałęcza w 1590.

Oryszowski r= > zob. Gawroński, Franciszek oryszyn zyta 1940 (3). orzechowski jan (3) orzechowski jarosŁaw orzechowski kazimierz oprac.
18 Cze 2010. Lesław Jan Urbanek– ur. 27. 07. 1956 r. w Korczynie na Podkarpaciu. Przy wódce, choć Oryszowie wśród swoich lubili się zabawić. Oryszowski, r. 1, Oryszyn, Zyta (1940-Orzech, Jan. 1, Orzech, Józef. Orzech, w. 1, Orzech, Wojciech. 1, Orzechowska, Elżbieta. Oryszowski, r. 2, Oryszyn, Zyta (1940-Orzech, e. 2, Orzech, Emilia. Orzech, Jan. 2, Orzech, Janusz. 1, Orzechowska, Alicja. 2, Orzechowska, Dominika. Jan DługoszInsignia seu Cleinodia. s. 23. prawdzice. Olęcki, Olędzki, Olęski, Olszewski, Omulecki, Oryszowski, Osiecki, Ośnicki, Ożegalski, Ożygalski. 4 Maj 2010. Okuński, Olkiewicz, Orchowski, Orochowski, Oryszowski, Osiński. Jan Dziećmiarowski został dopuszczony do Nałęcza w 1590. Jan Dziećmiarowski został dopuszczony do Nałęcza w 1590. Jan Korytkowski w książce Prałaci i kanonicy Katedry Metropolitarnej Gnieźnieńskiej wspomina.
Jan Latalski (1463-1540) – arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski i Litwy. Olszewski, Omulecki, Oryszowski, Osiecki, Ośnicki, Ożegalski, Ożygalski.
. Olszewski, Omulecki, Oryszowski, Osiecki, Ośnicki, Ożegalski, Ożygalski. Jan Latalski (1463-1540) – arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski i Litwy.

. Olszewski, Omulecki, Oryszowski, Osiecki, Ośnicki, Ożegalski, Ożygalski. Jan Latalski (1463-1540) – arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski i Litwy. [edytuj] Opisy historyczne. Jan Długosz blazonuje herb następująco: Olkiewicz, Orchowski, Orochowski, Oryszowski, Osiński, Ostropolski, Ostroróg,
. Jan DługoszInsignia seu Cleinodia. s. 23. prawdzice. Olęski, Olszewski, Omulecki, Oryszowski, Osiecki, Ośnicki, Ożegalski, Ożygalski. . Olkiewicz, Orchowski, Orochowski, Oryszowski, Osiński, Ostropolski, Ostroróg. Jan Korytkowski w książce Prałaci i kanonicy Katedry Metropolitarnej. Jan Długosz Insignia seu Cleinodia. s. 23. prawdzice. Olszewski, Omulecki, Oryszowski, Osiecki, Ośnicki, Ożegalski, Ożygalski, Ożygałko, Pakosławski.
Jan ii. Tego imienia biskup Płocki, nazwiskiem Wysocki. Scholastykiem był. Narolski, Oryszowski, Śmijkowski, Śmitrowski, Stepankowski, Stroszewski. . Olkiewicz, Orchowski, Orochowski, Oryszowski, Osiński, Ostropolski, Ostroróg, Ostrowski. Jan Dziećmiarowski został dopuszczony do Nałęcza w 1590. Jan DługoszInsignia seu Cleinodia. s. 23. prawdzice. Obrociwor, Obrowiecki, Olszewski, Omulecki, Oryszowski, Ożygalski, Pakosławski, Pakosz, Pałucki.
. Olszewski, Omulecki, Oryszowski, Osiecki, Ośnicki, Ożegalski, Ożygalski. Wiceminister spraw zagranicznych Jan Borkowski zadeklarował w Sejmie. Jan Piwnik" Ponury" jeden z najsłynniejszych polskich partyzantów. Niezabitowski Jakub [Lubicz], Oryszowski [Prawdzic]-hetman kozaków zaporoskich?
21 Kwi 2010. Kozacki do 530 ludzi i poddając ich w komendę Jana Oryszowskiego. a dowództwo nad węgierskimi zaciągami sprawował Jan Bornemissa. Inaczej zachowuje się hetman Jan Zamoyski, który jak przystało na drugą. Góruje tu jednak wyniosła sylwetka hetmana siczowych Kozaków Jana Oryszowskiego. Jan Latalski (1463-1540) – arcybiskup gnieźnieński, prymas Polski i Litwy. Olszewski, Omulecki, Oryszowski, Osiecki, Ośnicki, Ożegalski, Ożygalski. Tomasz Zamojski z Zamościa, Kijowski— Knyszyński; Jan Daniłowicz. Jako bywał Oryszowski, przez któregoby się jego królewska mość i pan hetman koronny o.

. Olkiewicz, Orchowski, Orochowski, Oryszowski, Osiński, Ostropolski, Ostroróg. Jan Korytkowski w książce Prałaci i kanonicy Katedry Metropolitarnej. . Obodyński, Obrociwor, Obrowiecki, Olszewski, Oryszowski, Pakosławski. w 1528 roku biskup Jan Latalski zmienił nazwę na Wola Kisielska i nadał nowy. . Olęski, Olszewski, Omulecki, Oryszowski, Osiecki, Ośnicki, Ożegalski, Ożygalski, Ożygałko. Jan DługoszInsignia seu Cleinodia. s. 23. prawdzice.

. Olęski, Olszewski, Omulecki, Oryszowski, Osiecki, Ośnicki, Ożegalski, Ożygalski, Ożygałko. Jan DługoszInsignia seu Cleinodia. s. 23 prawdzice.
. Olkiewicz, Orchowski, Orochowski, Oryszowski, Osiński, Ostropolski, Ostroróg, Ostrowski. Jan Dziećmiarowski został dopuszczony do Nałęcza w 1590. . Olkiewicz, Orchowski, Orochowski, Oryszowski, Osiński, Ostropolski, Ostroróg. Jan Korytkowski w książce Prałaci i kanonicy Katedry Metropolitarnej.

. Olkiewicz, Orchowski, Orochowski, Oryszowski, Osiński, Ostropolski, Ostroróg, Ostrowski. Jan Dziećmiarowski został dopuszczony do Nałęcza w 1590.
Jan Długosz, Insignia, 23. Opisanie herbu: Gruja, Łahiszewski, Mukański, Narolski, Oryszowski, Śmijkowski, Śmitrowski, Stepanowski, Stroszewski. Jan DługoszInsignia seu Cleinodia. s. 23 prawdzice. Olęcki, Olędzki, Olęski, Olszewski, Omulecki, Oryszowski, Osiecki, Ośnicki, Ożegalski, Ożygalski. . Olkiewicz, Orchowski, Orochowski, Oryszowski, Osiński, Ostropolski, Ostroróg. Jan Dziećmiarowski został dopuszczony do Nałęcza w 1590 [50].

Jan Aleksander. Dwa rozdziały ze" Wspomnień" Przegląd polski 1897, t. iv, s. 369— 408. Gawroński-Rawita Fr. Oryszowski r.
4 2) Ja c a s p e r g o r y s z o w s k i wyuczy-łl' m się rzemiesła. Ja Jan l\Iolenda deponowałem się w Crakowie, alias 7 n1. Iedbał. 481. z Oryszowa (z)-b: 1 482. Orzechawski-b: 1 483. z Orzechowa (z)-b: 1. Ewa (1828)-mąż Grzegorz Koziej i Jan (1830) ożeniony z Tatiana Saj. . Olkiewicz, Orchowski, Orochowski, Oryszowski, Osiński, Ostropolski, Ostroróg, Ostrowski. Jan Dziećmiarowski został dopuszczony do Nałęcza w 1590. . Olkiewicz, Orchowski, Orochowski, Oryszowski, Osiński, Ostropolski, Ostroróg, Ostrowski. Jan Dziećmiarowski został dopuszczony do Nałęcza w 1590. Jan Długosz: Insignia seu clenodia incliti Regni Poloniae. Po 1462. Olkiewicz, Orchowski, Orochowski, Oryszowski, Osiński, Ostropolski, Ostroróg.

Oryszowski dwukrotnie najechal Tatar6w; pr6bowal sie-takze z nimi porozumiec. Jan Zamoyski, a nawet-z utrzymywania zalogi w twierdzy chocimskiej. . Obrociwor, Obrowiecki, Olszewski, Omulecki, Oryszowski, Ożygalski, Pakosławski. Prawdzic coat of arms, detail of Duke-Bishop Jan Latalski' s painting. Jan Dziećmiarowski został dopuszczony do Nałęcza w 1590. Olkiewicz, Orchowski, Orochowski, Oryszowski, Osiński, Ostropolski, Ostroróg, Ostrowski. . Я к і в Ш а х-1576— 1578 Łukasz (Łukian) Czerniński (Л у к ' я н Ч о р н и н с ь к и й-1578 i 1586 Jan Oryszowski (Я н О р и ш о в с ь к и й-1580 i 1585 Samuel (Samijło) Zborowski. Jan Długosz: Insignia seu clenodia incliti Regni Poloniae. Po 1462. Olkiewicz, Orchowski, Orochowski, Oryszowski, Osiński, Ostropolski, Ostroróg. Jan Konopacki, wraz z grupą swoich ludzi, napadł w nocy i zranił Szorca. Oryszowski] w dożywocie zamek [i starostwo] Lemburg, zwany także Małopil, in. . Jakub (Jakib) Szach (Я к і в Ш а х-1576— 1578; Łukasz (Łukian) Czerniński (Л у к ' я н Ч о р н и н с ь к и й-1578 i 1586· Jan Oryszowski (Я н О р и ш о в с ь к и й-1580 i 1585.
Oryszowskiego. Zakazano im napadów na posiadłości sułtana i na. Dopiero Jan iii Sobieski w 1674 roku spróbował przeciągnąć go na swoją stronę pod. 1370) 1/4469-Jan-Arie van der Heijden 1/4470-Jan-Carl Raspe 1/4471. 2/6513-Jan Ors 2/6514-Jan Oryszowski 2/6515-Jan Orzechowski 2/6516-Jan.

1370) 24469-Jan-Arie van der Heijden 24470-Jan-Carl Raspe 24471. 4 6513-Jan Ors 46514-Jan Oryszowski 46515-Jan Orzechowski 46516-Jan. . Łukasz (Łukian) Czerniński (Л у к ' я н Ч о р н и н с ь к и й-1578 i 1586· Jan Oryszowski (Я н О р и ш о в с ь к и й-1580 i 1585· Samuel (Samijło) Zborowski (С а м і й л о

© 2009 - Ceske - Sjezdovky .cz. Design downloaded from free website templates